ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำเฝ้าระวังพื้นที่ให้ปลอดภัย ควบคู่กับการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

205

        ที่ บ้านเจาะไอ้ร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอ้ร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมเน้นย้ำการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานเชิงรุก กรมทหารพรานที่ 46 ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ชี้แจงเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา, ชี้แจงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ผ่านมา,การควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ,การเอาตัวรอดในสนามรบไม่ให้ถูกกระทำจากผู้ก่อเหตุรุนแรง, มาตรการป้องกันฐาน,การดำรงการติดต่อสื่อสารกับ Warroom ของหน่วย และเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบเงินแก้ปัญหา และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า