หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง สร้างขวัญกำลังใจประชาชนในพื้นที่

97

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3305 จัดกำลังพลชุดหมอเดินเท้าของหน่วย ลงพื้นที่บ้านหาดทราย หมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อน ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนที่เจ็บป่วย เพื่อเป็นการบรรเทาอาการในขั้นต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

          นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ยังได้มอบน้ำผลไม้ และอินทผลัมไว้ใช้รับประทานในระหว่างละศีลอด (เปิดปอซอ) ซึ่งการปฏิบัติได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า