ร.153 พัน.1 และ สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.153 พัน.1 มอบอาหารมื้อเช้า และขนมให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อจะได้รับประทานบนรถโดยสารของหน่วย ก่อนไปโรงเรียน

71

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 น.  ณ  สถานที่ขึ้นรถรับ – ส่ง นักเรียน ในเขตพื้นที่ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันโท พันทวี  สุวอ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วย คุณธิดารัตน์  สุวอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 และสมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมมอบอาหารเช้า ขนม และนม ให้กับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อที่จะได้นำมารับประทานระหว่างเดินทางไปโรงเรียน เพื่อส่งเสริมในด้านสุขภาพและร่างกายเจริญเติบโตสมวัย อีกทั้งยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกด้วย

          ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ได้ใส่ใจดูแล โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญกับอาหารมื้อเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก เพราะมีส่วนช่วยให้พัฒนาการมีผลต่อทั้งร่างกาย และสมอง ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเด็กทำงานได้ดีขึ้น มีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาสมองของเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า