กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการอาเหอูโต๊ะ แข่งขันทักษะวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ศึกษาหาความรู้อย่างหลากหลาย

237

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนอาเหอูโต๊ะ บ้านยะต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4107 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ นายจรูญศักดิ์  หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน, นาย สุวิทย์  เจ๊ะโซ๊ะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการอาเหอูโต๊ะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเข้าการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ชมผลงานของสถานศึกษา

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันท่องบทอาขยาน ร้องเพลง อาซาน อนาซีด และมีการจัดซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างหลากหลาย ให้สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า