ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนาที่วัดใกล้บ้าน หรือนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมที่บ้านตามความสะดวก และสามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

284

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3”

วันมาฆบูชา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า