กองร้อยทหารพรานที่ 3305 ช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

42

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กองร้อยทหารพรานที่ 3305 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือสร้างบ้านพักอาศัยให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา จนบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านหาดทราย หมู่ที่ 10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข “เพราะทหารจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า