ผบ.ฉก.ทพ.22 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้พิการในพื้นที่

44

          พันเอก อุเทน  จีนทองหลาง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัว นายอันวาร์  ประดู่ ประชาชนมีความพิการทางการเคลื่อนไหว ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง พร้อมมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถวีลแชร์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้มอบถุงยังชีพที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ด้านนายอันวาร์  ประดู่ ผู้พิการที่ได้รับมอบรถเข็นวีลแชร์ต่างรู้สึกดีใจ และซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน

          นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ยังได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ของกองร้อยทหารพรานที่ 2201 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านประจัน หมู่ที่ 2 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบธงชาติผืนใหม่ให้กับโรงเรียน โดยเปลี่ยนธงชาติผืนเก่าที่มีสีซีด ให้เป็นธงชาติผืนใหม่ที่มีสีสดใส เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า