ฉก.สันติสุข ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ“ และเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ยากไร้ สร้างขวัญกำลังใจที่ดี

55

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ชุดสันติสุขที่ 406 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 441 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ (Give Blood, Give Live, Give Forever)” โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

          จากนั้น ชุดควบคุมที่ 955 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 551 และคณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เดินทางลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียน และร่วมให้กำลังใจผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย โดยได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านโคกสิเหลง และ บ้านเมาะลาแต ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เสริมสร้างขวัญกำลังใจที่ดี

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข #ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์

ครูหมวกแดงปันยิ้ม WeAreThai โชคดีที่เกิดเป็นไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า