ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ “ให้บ้าน ให้ความสุข”

199

          ที่ หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4814 และกำนันประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ “ให้บ้าน ให้ความสุข” ซึ่งเป็นโครงการของ พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นางแมเลาะ ดอแม อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง และเป็นผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

           ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งนางแมเลาะ ดอแม เป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ ที่ไม่มีรายได้ประจำ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและหาเห็ดขายเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพจึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จึงได้จัดกำลังพลชุดช่างลงพื้นที่ร่วมกับกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็ง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างบ้านให้กับ นางแมเลาะ ดอแม ซึ่งอีกประมาณ 1 – 2 วัน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้พูดคุยถึงรายละเอียด และความคืบหน้าของการก่อสร้างในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดช่างและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า