ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ และร้านค้า ในเขตเทศบาลนครยะลาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

201

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 – 22.00 น. พันเอก ธนัช  ฉิมพาลี รองเลขาธิการ กองอำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยที่ปฏิบัติงานด่านตรวจ / จุดตรวจ / พื้นที่เซฟตี้โซน รวมทั้งพบปะให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ และร้านค้า ตามสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกับพี่น้องประชาชน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ ในเขตเทศบาลนครยะลา ประกอบด้วย  จุดตรวจบ้านร่ม, จุดตรวจเซฟตี้โซน ถนนยะลา, จุดตรวจเซฟตี้โซน ถนนระนอง, สถานีตำรวจชุมชนสิโรรส และร้านกาแฟอาเหลียง พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย รวมทั้งได้นำข้อห่วงใยของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชี้แจงให้กำลังพลได้รับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง

          ทั้งนี้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลสอดส่องพื้นที่พบเห็นวัตถุต้องสงสัย หรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า