ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

48

          วันนี้ (18 เมษายน 2567) ที่ ห้องแถลงข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก ปองเชษฐ์  พูนช่วย ผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก นราธิป  จอง ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอก เอกวริทธิ์  ชอบชูผล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับบัญชา, กำลังพลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธีฯ

          โดยช่วงเช้าได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม คือ พิธีละหมาดฮายัต ขอพร (ขอดุอาอ์) จากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่กำลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และครอบครัว

         จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า