ทหารพราน 49 เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับพี่น้องประชาชน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

39

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ บ้านไอร์กาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยโท สุภาพ มณีฉาย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4906 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4906 ลงพื้นที่เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โอกาสนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันรายอแน หรือ รายอหก เป็นประเพณีที่มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต ไม่มีระบุในพระคัมภีร์หรือคำสอนของศาสดา แต่เป็นวิถีที่มุสลิมในพื้นที่ถือปฏิบัติหลังจากถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นแล้ว ส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า