กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

41

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4103 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา กองร้อยทหารพรานที่ 4103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ประชาชนไทยพุทธเชื้อสายจีนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่มาผ่อ เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ณ ศาลเจ้าแม่มาผ่อ บ้านแบหอ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า