เสร็จ 100 % แล้วกับการปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ของคณะทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่ร่วมมือกับ ทหารชายแดนใต้ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส

63

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย คุณบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และทาสีโรงเรียนบ้านกอเเนะเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ร้อยโท คมสัน  ศรีรักษ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4503 พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมดำเนินการทาสี พร้อมกับคอยอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2567 ล่าสุดดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % แล้ว

          ทั้งนี้ ทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู มีความตั้งใจในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่สำคัญของชุมชมในพื้นที่ ทั้งวัด โรงเรียน และมัสยิด โดยการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 -17 เมษายน 2567 เพื่อทำให้ทัศนียภาพของสถานที่ต่าง ๆ สวยงามขึ้น และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า