พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ)  ประชาชนและศิษย์ญานุศิษย์ ร่วมพิธีไว้อาลัยจำนวนมาก

525

          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2565) เวลา 15.00 น. ณ วัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตุติคุโน) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.25 น. ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พลตรี ขจรศักดิ์  อินทร์ทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี , คณะสงฆ์ , ข้าราชการ , ทหาร , ตำรวจ ตลอดจนประชาชนและศิษย์ญานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ

          โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ) จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย  เมื่อขบวนอัญเชิญไฟพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธี ผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งแถวรอรับไฟพระราชทาน เจ้าหน้าที่อัญเชิญไฟพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี ขึ้นทอดผ้าไตรประทานและวางดอกไม้จันทน์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก พร้อมดอกไม้จันทน์ช่อประธานหน้าหีบศพ เพื่อจุดที่โคมไฟ จากนั้น สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ , คณะสงฆ์ , ข้าราชการ และผู้ร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ ซึ่งพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ) นั้น ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ ซึ่งเป็นผู้มีศีลวัตรปฏิบัติอันงดงาม เป็นที่น่าเคารพนับถือ และอีกทั้งพ่อท่านเขียวฯ ยังนำความรู้ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่น โดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งใด จึงมีประชาชนและศิษย์ญานุศิษย์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า