แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Education For Change การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 26 ประจำปี 2563

972

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 14.15 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Education For Change การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 26 ประจำปี 2563 พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักภาพเยาวชน  แนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พลตรีอิศเรศ พุ่มมาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

         พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และตั้งใจที่จะมาพบปะน้องๆ  การมาในครั้งนี้มาในฐานะแม่ทัพภาคที่ 4 และพ่อที่มาพบลูกๆ การศึกษาช่วยสร้างโอกาส โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ทุกคนเป็นสภานักเรียนเป็นตัวแทนของนักเรียน ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้จากโครงการครั้งนี้นำไปเผยแพร่ และสร้างความฝันแก่เพื่อนๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้นักเรียน ภูมิใจในภาษาไทย และต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ขอขอบคุณและชื่นชมคณะทำงานทุกคน ที่มีส่วนให้โครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

         สำหรับโครงการ Education For Change การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลง  รุ่นที่ 26 ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดย หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ (กลุ่มสานฝัน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักภาพเยาวชนด้วยการศึกษา ผ่านกิจกรรมติวข้อสอบด้านวิชาการ เทคนิคการทำข้อสอบ แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนตระหนักต่อการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า