เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่รั้วทหาร ด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

799

          วันนี้ ( 6​ กันยายน​ 2563 เวลา 15.30 น. )  พลโท​ พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์ แม่ทัพ​ภาค​ที่​ 4/ผู้​อำนวยการ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ภาค​ 4​ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง และค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลภายในหน่วย มอบนโยบาย ข้อคิดปฏิบัติที่สำคัญในการดำรงรักษาไว้ในมาตรฐานความเป็นหน่วยทหาร และความเป็นทหารอาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

          ก่อนเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษาของหน่วย ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ ภายในหน่วยทหาร ถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริม การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตลอดจนครอบครัว ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

          พร้อมกันนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกให้กับหน่วยทหารอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า