แม่ทัพภาคที่ 4 สร้างความอุ่นใจ พบปะครอบครัวทหารใหม่ ดั่งน้องคนเล็กของกองทัพบก

24

        วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร​  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางพบปะครอบครัว และเยี่ยมเยียนทหารใหม่ในกิจกรรมการเปิดค่ายพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2563 ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติได้พบปะกับทหารใหม่หลังจากเข้ารับการฝึก และได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ ให้คลายความวิตกกังวลเป็นห่วงบุตรหลาน โดยยังคงคุมเข้มในมาตรการการป้องกันโควิด-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่ อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ปกครองทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากทางหน่วยก่อนพบปะน้อง ๆ ทหารใหม่  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ต่างนำเอาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่ม ร่วมรับประทานกันระหว่างครอบครัว สร้างความสุขตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง

       ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินพบปะกับครอบครัวทหารใหม่ สอบถาม ความเป็นอยู่ของน้องๆ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านการฝึก โดยให้กำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นอบอุ่นใจแก่ครอบครัว พี่น้องผู้ปกครองทุกคน ว่ากองทัพบกจะดูแลน้องๆ ทหารใหม่เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า