กอ.รมน.ภาค 4 สน. รายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพัก และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประจำวันที่ 14 ส.ค.66 ล่าสุดซ่อมแซมและส่งมอบบ้านแล้ว 285 หลัง

142

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ,กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวมูโนะ ล่าสุด วันที่ 14 สิงหาคม 2566 บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 649 หลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 285 หลัง และคงเหลืออีกจำนวน 364 หลัง โดยผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 682 ครัวเรือน

          ทั้งนี้ธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศที่หลั่งไหลช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะ จำนวนเงินล่าสุดกว่า 31,747,125.18 บาท ใช้ในการซ่อมแซมไปแล้ว 4,745,500.00 บาท คงเหลือ 27,001,625.18 บาท อีกทั้งน้ำใจจากมิตรประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ได้หลั่งไหลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร่วมบริจาค ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ของใช้, เครื่องครัว, วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง-ซ่อมแซมบ้านเรือน, เสื้อผ้า, ยารักษาโรค เครื่องเรียน, เครื่องเขียน บริจาคได้ที่ สำนักมวลชน และกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 262572  และสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มูโนะ” เลขที่บัญชี 905-3-66122-0 ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส บัญชีหนึ่งเดียวเท่านั้น

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า