พบปะเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

127

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่สวนยางพารา หมู่ที่ 17 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 พร้อมด้วย ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน , โฆษกชาวบ้านจังหวัดสงขลา บัณฑิตอาสา , และมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นายเคว็จว่อง ชัยกิจสิริพันธุ์  ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยหน่วยได้รับการประสานจากมวลชนและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ขอรับการสนับสนุนของอุปโภค-บริโภค เนื่องจากนายเคว็จว่อง มีอาการป่วยไม่สบาย อาศัยอยู่กับลูกชายตามลำพังที่กระท่อมสวนยางพารา ทางเจ้าหน้าที่ได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ พร้อมได้มอบของเครื่องอุปโภค – บริโภค,ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า