แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 /2566 กรมทหารราบที่ 151 จ.นราธิวาส ยืนยัน “เราจะดูแลให้ดีเหมือนกับที่ครอบครัวของท่านได้ดูแล”

289

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลญานิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับทหารใหม่ ผลัด 1 ปี 2566 จำนวน 230 นาย พร้อมให้โอวาทและพบปะให้กำลังใจทหารใหม่ โดยระบุว่า ในนามกองทัพภาคที่ 4  และกองทัพบกขอบคุณครอบครัวที่วางใจกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ที่หวังจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ของลูกหลานในการพัฒนาด้านต่างๆ ช่วงแรกน้องๆอาจมีความกังวล แต่เชื่อว่าผู้ฝึกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการฝึก เพื่อให้น้องได้มีระเบียบวินัยมากขึ้น เราขอยืนยันว่าเราจะดูแลน้องๆทหารใหม่ให้ดีเหมือนกับที่ครอบครัวของท่านได้ดูแล สำคัญไปกว่านั้นคือการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คัดกรองโรคติดต่อ เพื่อได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว กองทัพบกยังได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทหารใหม่ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ทันทีอีกด้วย

         พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน พร้อมให้กำลังใจน้องทหารให้ผ่านการฝึกไปได้ด้วยดี ตลอดจนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึก แจ้งข้อมูล ข่าวสารกับผู้ปกครองว่าทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วง เพราะมีช่องทางติดตามข่าวสารบุตรหลานแจ้งให้ทางบ้านทราบตลอดห้วงการฝึก โดยมี พันเอกกำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151, ผู้ฝึก, ผู้ช่วยผู้ฝึก, ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          ในโอกาสนี้ได้มอบของอาหารว่าง มิสเตอร์โดนัท ไอศครีม และเครื่องดื่ม แจกจ่ายให้กับน้องๆทหารใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า