จิตอาสาพัฒนาวัดควนนอก เพื่อให้วัดเกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม

108

         (วันนี้ 12 พ.ย.63 เวลา 08.30 น.)  ที่ วัดควนนอก บ้านพิกุล หมู่ที่ 3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ตำรวจสันติบาล, วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, กองพัน อรบ.ปะนาเระที่ 1, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา บนเขาควน” เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ วัด โบสถ์ บนเขาควน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ และสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

           โดยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

ทหารมีไว้ทำไม   จิตอาสาพัฒนาวัด    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า