หน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง

34

     วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพ แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา จำนวน 232 ถุง เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

     พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้พิการ ซึ่งจากการที่ได้สำรวจพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 464 คน โดยการดำเนินการแรกจะเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 232 คน สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อไป จะเป็นการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดหมอเดินเท้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

     ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปินัง อำเภอรามัน อำเภอยะหา อำเภอกาบัง อำเภอธารโต และอำเภอเบตง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า