ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหอตรวจการณ์สูง รอบค่ายสิรินธร จำนวน 6 หลัง โดยวิธีคัดเลือก (1,064,600.00)

33

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.