หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกิจกรรม “แจกฟรี แลกรอยยิ้ม” นำไอศกรีมแจกจ่าย เด็ก และเยาวชนในพื้นที่

105

          วันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกิจกรรม “แจกฟรี แลกรอยยิ้ม”  นำไอศกรีมแจกให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนในพื้นที่ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมกันในชุมชน ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมี รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4211 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บ้านโคกระกำ หมู่ที่ 8 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองร้อยทหารพรานที่4211   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42