ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเตียงนอนชั่วคราวแบบไม้ไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนกับแก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่

350

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4707  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำเตียงนอนชั่วคราวแบบไม้ไผ่ โดยกำลังพลของหน่วยได้จะทำเตียงนอนไม้ไผ่ เพื่อให้การสนับสนุนกับแก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ในการรองรับผู้ป่วย, ผู้สุ่มเสี่ยงจากการใกล้ชิดฯ ที่จะมาเข้ารับการรักษา / สังเกตอาการ โดยการจำกัดพื้นที่ (กักตัว) จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีผู้ป่วย / ผู้ใกล้ชิด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 47 ให้การสนับสนุนในการสร้างเตียงนอนดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และทีมบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินการจัดหาไม้ไผ่ในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นเตียงนอนด้วยวัสดุไม้ไผ่แบบชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยได้รับการสนับสนุนไม่ไผ่จากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า