สรุปความคืบหน้า 1 เดือนกว่า ๆ ในการซ่อมแซมบ้านพักช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันที่ 4 กันยายน 2566

87

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ,กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที โดยได้เร่งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เร่งทำการซ่อมแซมบ้านเรือนจนแล้วเสร็จ 100 % และส่งมอบแล้ว จำนวน 148 หลัง อยู่ระหว่างซ่อมแซม จำนวน 272 หลัง จากจำนวนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 649 หลัง คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 229 หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

          โดยในขณะนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประสบภัยมูโนะคือการลงพื้นที่เยียวยาทางด้านสภาพจิตใจ รวมถึงการส่งเสริมในด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศ หลั่งไหลช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ ปัจจุบันมียอดเงินบริจาค จำนวน 33,445,098.55 บาท และได้มีการเบิกเงินไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 5,288,180 บาท คงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 28,156,918.55 บาท เวลา 16.00 น.

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า