ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ของหน่วย ฉก.ยะลา 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 46,065.- บาท)

49

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย