ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ม.พัน.316 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 57,692.- บาท)

36

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย