ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.43 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 375,744.- บาท)

29

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย