ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 154,444.- บาท)

454

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย