ร่วมแรงร่วมใจมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

32

        จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดกับริมแม่น้ำปัตตานี บริเวณตำบลท่าสาป ตำบลยุโป ตำบลตาเซะ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้าน พื้นที่ทางการเกษตร และเส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองยะลา จึงทำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เร่งหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และยังได้ร่วมทำครัวอาหาร ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

        เช่นเดียวกันกับ ชมรมบัณฑิตอาสา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ร่วมตัวกันเพื่อลงพื้นที่สำรวจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้นำถุงยังชีพ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ตลอดจนขนมขบเคี้ยว นำไปแจกแก่ประชาชน และน้อง ๆ เยาวชนที่กำลังประสบกับความลำบาก โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่าสาป ตำบลยุโป และตำบลตาเซะ  ที่ได้รับผลกระทบเกือบทุกครัวเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าไปดูแลทันที พร้อมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันที ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

        ด้าน กรรมการชมรมเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ได้รวมตัวกันเพื่อลงพื้นสำรวจสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ครอบครัวของน้อง ๆ เยาวชนในโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม พร้อมยังได้นำสิ่งของไปมอบช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย นำโดยนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และกรรมการชมรมโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นแจกถุงยังชีพที่ในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า