พุทธศาสนิกชนจังหวัดยะลา ร่วมทำบุญสารทเดือนสิบ (วันส่งตา-ยาย) เพื่อสืบสานประเพณีของภาคใต้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

638

 

          วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) ที่วัดคูหาภิมุข หรือวัดถ้ำยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีประชาชนในพื้นที่ทยอยนำครอบครัว ญาติพี่น้อง พร้อมกับนำอาหารคาว หวาน ขนมสารทเดือนสิบ ข้ามต้มสามเหลี่ยม ขนมบ้า ข้าวพอง ไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันส่งตา-ยาย (ส่งเปรต) แต่จำนวนไม่มาก โดยจะนำอาหารใส่ปิ่นไปใส่ในภาชนะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ อีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาวางที่ร้านเปรต ซึ่งปีนี้ทางวัดหน้าถ้ำงดการจัดกิจกรรมชิงเปรต ขบวนแห่หมรับ การประกวดแต่งกายเป็นเปรต กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จะมีเฉพาะการทำพิธีสวดทางศาสนาพุทธ เท่านั้น

          ขณะที่วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีประชาชนมาร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการผ่านจุดตรวจคัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง

          โดยแต่ละครอบครัวก็จะถืออาหาร ขนม ไปวางไว้ที่บริเวณ ซึ่งทางวัดได้จัดให้วางอาหาร แยกเป็นจุดๆ รวมทั้งไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแสดงความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษ นอกจากนี้ก็ยังนำอาหารอีกส่วนหนึ่งที่มีขนมเดือนสิบ ไป ตั้งที่ร้านเปรต วางไว้หน้าประตูวัดเมืองยะลา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องทำบุญไปให้

          สำหรับกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบในปีนี้ ทั้งวัด พระสงฆ์ทุกรูป รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเข้าร่วมทำบุญ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง พระสงฆ์ทุกรูปได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับวัคซีน ไม่มีการรับประทานอาหารร่วมกันที่วัด มีเพียงการจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์เท่านั้น ซึ่งในปีนี้นั้นประชาชนส่วนใหญ่ เลือกทำบุญตักบาตรกันภายในชุมชน เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19

          ประเพณีวันสารทไทย หรือวันสารทเดือนสิบเป็นประเพณีทำบุญ ในเดือน 10 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ถือว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่าเปรตนั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และกลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

          การทำบุญในประเพณีนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันบุญแรก หรือวันรับตา-ยาย ซึ่งปี 2564 ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2564 และบุญหลัง หรือวันส่งตา-ยาย แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2564

ขอบคุณข่าว : สทท.ยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า