จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธาฯ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

153

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องน้ำพราว โรงแรงซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษา ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ก่อนมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรการอบรม พร้อมรับชมการแสดงนิทรรศการองค์พระจีน , ภาพถ่ายทรงคุณค่า , วัตถุมงคล และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมศาลเจ้าเก่าแก่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , หัวหน้าส่วนราชการ , คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ , วิทยากร ตลอดจนชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” ดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ การส่งเสริมสังคมพหุวัฒธรรม คือ หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะเห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม มีความงดงามของดอกไม้หลากสี และมีผู้คนที่มีทั้งพี่น้องพุทธ มุสลิม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนความสวยงามเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวมาเยือน มาสัมผัสพื้นที่ อย่างเช่นมาสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ กราบไหว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ทั้งหมดเป็นความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชน ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความรุนแรง แต่ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมาย วันนี้ขอเพียงให้ทุกคนได้ร่วมกันสื่อออกไปสู่ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสวยงามเหล่านี้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้พี่น้องประชาชนมีความต้องการเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกคนได้แสดงออกถึงการปฏิเสธความรุนแรง เรามีการพูดคุยกันในเวทีสภาประชาธิปไตยตำบล ที่มีประเด็นในเรื่องของการพูดคุยสันติสุข โดยเฉพาะข้อตกลงในการลดความรุนแรงในห้วงโดยรอมฎอนที่ผ่านมาให้ดำเนินต่อไป ในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธก็ได้มีการเสนอให้ต่อไปจนถึงเข้าพรรษาสันติสุข ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที ไม่ปรารถนาให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะความสันติสุขจะนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีทำให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญ ที่จะดำเนินการร่วมกันให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป”

          สำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “พลวัตแห่งศรัทธา : ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย จัดขึ้นโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ “โครงการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ – วัฒนธรรม : ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนพหวัฒนธรรมเมืองปัตตานี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 90 พรรษา และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านไทยศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ตลอดจนเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยกำหนดการประชุมเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า