ติดตามสถานการณ์ เน้นย้ำมาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล

851

 

          พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธร อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำ ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ปฎิบัติงานด้วยความไม่ประมาท เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รวมถึงมาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และระมัดระวังในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย โดยมี พันเอก เอกพล  เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ

         ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน และพบปะ กำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส 32 (มว.ฉก.นปพ.น.ธ.32) พร้อมทั้งเน้นย้ำการกปฎิบัติต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้มอบความห่วงใย และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อให้กำลังพลมีกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า