แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดระนอง ชุมพร สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ควบคู่กับการป้องกันไวรัส covid-19

436

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30  น. บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่การปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และแผนการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารราบที่ 2521 เน้นย้ำการเฝ้าตรวจ การป้องกันแนวชายแดน ดูแลและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งการลักลอบขนยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี และการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ซึ่งล่าสุดได้พบไวรัสตัวใหม่ของ covid-19 ที่มีชื่อว่า “โอมิครอน” ที่นับได้ว่าเป็นสายพันธุ์ตัวใหม่ที่อันตรายที่สุดในตอนนี้ จึงจำเป็นต้องเข้มงวด และคุมเข้มของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฏหมายอย่างรัดกุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น กำชับเจ้าหน้าที่ประสานการทำงานกับทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ก่อนมอบของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

          พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้านจังหวัดชุมพร และจังระนอง เน้นย้ำการปฏิบัติเรื่องการดูแลชายแดน ทั้งการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เรื่องการเคลื่อนย้ายยาเสพติด เรื่องการลักลอบนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าด้านการเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวน/เกษตรกรในประเทศ ซึ่งในขณะนี้ราคาที่รัฐบาลได้ดำเนินการพี่น้องประชาชนก็สามารถอยู่ได้ การลักลอบสิ่งเหล่านี้นำมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของพืชผลเกษตรของพี่น้องประชาชน กำชับการปฏิบัติให้ประสานการทำงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจตราแนวชายแดนต้องดำเนินการเร่งรัดจับกุมทุกกรณี อย่าเลือกปฏิบัติ ให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ ผู้ที่กระทำความผิดมักแอบอ้างว่าได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้ว ทำให้บางครั้งผู้ปฏิบัติก็มีความหวั่นไหวเช่นกัน ขอยืนยันว่าในระดับผู้บังคับบัญชาไม่มีนโยบายการกระทำความผิดเหล่านี้ หากใครแอบอ้างให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมได้ ให้เพิ่มข้อหาในการแอบอ้างไปด้วย อยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา วันนี้มาให้กำลังใจ และให้ความมั่นใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน ในส่วนเรื่องการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำมาตลอดเวลา ถึงการควบคุมการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการการคัดกรอง การตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะฉะนั้นต้องมีความเข้มงวดของการสกัดกั้นการลักลอบเข้ามายังผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต้องมีความเข้มข้นและประสานการปฏิบัติกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงผลเสียหายที่จะได้รับ ผลกระทบที่จะได้รับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19”

          จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจชุดเฝ้าตรวจ 4106 (ตำรวจตระเวนชายแดน) หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ และชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ปช.จรยุทธ์) กองร้อยเฉพาะกิจ กองกำลังเทพสตรี บ้านปากสวะ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามภารกิจเรื่องการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ,การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสมอมา และในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึง ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องเสียสละเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวในช่วงปีใหม่ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ดูแลประเทศชาติปฏิบัติงานตามแนวชายแดน และขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อประเทศชาติ เพื่อหน้าที่อันเป็นที่รัก และเส้นทางที่เราเลือกต่อไป ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จุดเฝ้าระวังเหตุ เครือข่ายภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) บริเวณหน้าศูนย์ OTOP อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า