สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

836

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ส่วนราชการอำเภอยะรัง, ผู้นำหมู่บ้าน, บัณทิตอาสาตำบลคลองใหม่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่โดยมี นางสุขะนิตย์  สุดพุ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะนำทีมลงพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านกาแลสะนอ  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายเจ๊ะเตะ  โตะหลง อายุ 100 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 3 และ นางอีเสาะ  ดอเลาะ อายุ 104 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 116 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

    สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลต่อไป โดยได้ดำเนินงานตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจไปสู่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขประชาชน สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่หน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน

#เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า