สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

49

ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย/ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า