ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        วันนี้ (10 ส.ค.63) พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ที่บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, เจ้าหน้าที่ทหาร...

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ยากไร้ เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวของ นางสาวแมะเอียด   สะนิ ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่​ หมู่ที่​  7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์​ จังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร...

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

        วันที่ 10 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4206 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์...

ศอ.บต. มอบข้าวสารหอมมะลิให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัด ที่อยู่ในพื้นที่ จ.สตูล กว่า 400 กระสอบ

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ วัดควรกาหลง ตำบลทุ่งเรือ จังหวัดสตูล  นางสาวจิณห์นิภา ทิมผกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่มอบข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล...

จูงมือกันเดิน…รณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก

         จาก "ลด" สู่ "งดรับ" เดินหน้าขยับเลิกใช้ถุงพลาสติก   พี่ๆครูหมวกแดง ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ และพี่ๆ ชป.กร.4314 ร่วมกันเดินรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติก ในโรงเรียน และชุมชน ร่วมกับน้องๆโรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน  ...

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

        วันนี้ ( 8 สิงหาคม  2563 )  เวลา 13.00 น. ณ ที่พักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 บ้านสันภักดี – บ้านศรีภิญโญตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลเอกมณี จันทร์ทิพย์...

ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ ฯ เยาวชนจังหวัดปัตตานี ร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันนี้ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี...

เติมรัก สร้างรอยยิ้ม…ให้น้อง

        พี่ๆ ครูหมวกแดง ชุดทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 4314 ร่วมกิจกรรมเสาธง ยามเช้า กับน้องๆโรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เสริมสร้างความรัก เติมเต็มความสามัคคี เรียนรู้ผ่านการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้น้องๆ     กิจกรรมหน้าเสาธง   ธงชาตไทยมี 3...

ทหารพราน 47 พบปะพัฒนาสัมพันธ์สานรักสานสัมพันธ์โรงเรียนตาดีกา

        เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนตาดีกา) ภายในพื้นที่ เพื่อลดความหวาดระแวง รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการ การกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เส้นทาง และบุคลากรทางการศึกษา ณ สถานศึกษา (โรงเรียนตาดีกา) ภายในพื้นที่...

ตาดีกา…สานรัก

       พันเอก สุทธิ์เขตต์  ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการตาดีกาสานรัก เพื่อสานสัมพันธ์ต่อ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสลายโครงสร้างการบ่มเพาะ รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และให้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดในพื้นที่โรงเรียนตาดีกาจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ...

Facebook