Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ว่า เราจะทำให้ลูกหลานของท่านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จัดกระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1  ณ  อาคารโรงพละ กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก...

กิจกรรมบำรุงและปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมบำรุงและปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเห็นความสำคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชุมชนบ้านตันหยงมุหลง เป็นป่าดั้งเดิมที่ยังคงสภาพป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน เพราะได้ถูกกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาร่วมกว่า 50 ปี ดังนั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จึงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผืนป่าให้คงไว้สมบูรณ์...

 มทภ.4 ประชุม สะท้อนทุกเสียงปัญหาในพื้นที่ ด้วยความจริงใจ ไม่บินเบือน ขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

      วันนี้ ( 15 ก.ค.63,1030 )  พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานในการประชุม คณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับคณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน...

เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี อาคม  พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / ที่ปรึกษา...

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผอ.รมน.ภาค 4 เดินหน้าสานต่อ แก้ปัญหาชายแดนใต้ พร้อมทำงานเต็มที่นำสันติสุขสู่ประชาชน

          เมื่อเวลา 14.29 น. วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระหว่าง พลเอก...

คืบหน้าเหตุปะทะยะรัง จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพร้อมเจรจาให้คนร้ายมอบตัว

       วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เปิดเผยความคืบหน้า เหตุปะทะที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงสนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนร้าย โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 3...

ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

       พันโท จตุพล  ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น  วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่...

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา

     "กาแฟ" ที่เราช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้  ทั้งหมดนี้...ล้วนเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น เพราะทุกคนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด รักและหวงแหนบ้านของตน และสันติสุขก็จะบังเกิดตามมา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา #ต้นพันธุ์กาแฟจากยอดดอยสู่ชายแดนใต้ #โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า   ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

สร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน

      ที่บ้านสันติ หมู่ที่ 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส      ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ทำการสร้างฝายมีชีวิต ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน ตาม"โครงการสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก...

Facebook