ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในการตั้งด่านตรวจ

334

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในการตั้งด่านตรวจ / จุดตรวจฯ แบบ pop up เพื่ออำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการสัญจร ไป-มา บนท้องถนน และเป็นการรักษาความปลอดภัยถนนเส้นทางสายหลัก และพื้นที่จุดเสี่ยงจุดล่อแหลม “เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนสัญจรปลอดภัย” รวมทั้งเป็นการแสดงกำลัง เพื่อตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัย, การขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมาย/สิ่งเสพติด และตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยบริเวณด่านตรวจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมมอบกระเช้าเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า