รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ไปติดตามรับชมกาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ หันมาปลูกกันมากขึ้น  ต้นแบบเกษตรกรปลูกกาแฟโรบัสต้า บ้านตันหยง ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

384

          ปลูกกาแฟโรบัสต้าแซมในพื้นที่ส่วนผลไม้กว่า 2 ไร่ เป็นรายแรกของอำเภอรือเสาะ และได้ขยายเพิ่มนำร่องไปอีก 2 ไร่ เก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟแปรรูปจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่า “สามาวี คอฟฟี่” ปีนี้ได้ผลผลิต 500 กิโลกรัม ปัจจุบันได้ขยายนำร่องปลูกเพิ่มแซมในพื้นที่ส่วนยางพาราของตนเองกว่า 10 ไร่ เพื่อรองรับตลาดในอนาคต

ตอน “กาแฟโรบัสต้ารือเสาะ ทางเลือกพืชเศรษฐกิจใหม่” ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 64 ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า