หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

2170

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ที่ 7 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 4211 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยฯ เข้าให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ นางอูแมกือสง ดือราซอ อายุ 47 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านที่พักอาศัย

     ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จึงเร่งให้การช่วยเหลือ ในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้พ้นระดับน้ำที่ท่วมขังในบ้าน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ต่อไป

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า