ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง กพบ.ศสว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (64,949.00)

853

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.