ผบ.ฉก.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา เชื่อกำลังใจคือสิ่งสำคัญ

1753

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนเชิงรุก ในส่วนของ ชป.จรยุทธ์ ร้อย.ร.2534 บ้านคลองขุด  หมู่ 6 ตำบลปากบาง  อำเภอ  เทพา และ พบปะให้โอวาทกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ร. 2534 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 หมู่ 7 บ้านควนติหนุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ พร้อมมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท และมีความพร้อมทุกสถานการณ์  พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ถึงแม้สภาพอากาศไม่อำนวย และอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนยังคง ต้องปฏิบัติเช่นเดิม ก่อนจะเดินทางต่อไปเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับ นายเจ๊ะหยอ  เตี๊ยนหิ้น ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ช่วยเหลือประชาชน”  ด้วยการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนที่มีความยากลำบาก พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ณ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 บ้านบ่อเตย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สร้างความดีใจและมีความปลาบปลื้มใจให้กับนายเจ๊ะหยอ และครอบครัวเป็นอย่างมาก

     พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจสงขลา มีความพร้อม กำลังพลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ ชป.จรยุทธ์ของหน่วย ซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าทำการสอดส่องดูแลในพื้นที่ล่อแหลม สกัดกั้นการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด รวมถึงการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย สำหรับความพร้อมของกำลังพล ได้เน้นย้ำและกำชับให้ปฏิบัติดูแลตัวเอง แม้ในสภาวะอากาศที่ฝนตก ก็ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมทุกสถานการณ์ และในฐานะผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะดูแลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พยายามไปเยี่ยมเยียน พบปะ มอบขวัญกำลังใจให้เสมอ เพราะเชื่อว่า ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้กำลังใจที่จะปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม

     ต่อมา เวลา 14.00 น. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มจังหวัดสงขลา ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา (กลุ่มเสื้อเขียว) โดยมี นายเจะอุเส็น  โต๊ะสา ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาและสมาชิกฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยระบุว่า กลุ่มเสื้อเขียวถือเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่อีกด้วย

     จากนั้น ได้เข้าพบปะ นาย ศักดิ์กรียา  บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประสานความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหาที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน อยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด การ์ดอย่าตก และซึ่งสิ่งที่น่าเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจตรา สอดส่องดูแลตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า