หน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบบ้านหลังใหม่แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

593

     วันนี้ (27 พฤศจิกายน  2563) เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ นางสาว ชารีฮะ แสวงดี และครอบครัว ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังที่ 11 ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, นายอำเภอกรงปินัง, ผู้กำกับการตำรวจภูธรกรงปินัง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นร่วมพิธี

     สำหรับครอบครัวของ นางสาว ชารีฮะ แสวงดี มีสมาชิกจำนวน 6 คน มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง  โดยที่อยู่อาศัยเดิมเป็นขนำเล็ก ๆ ชำรุดทรุดโทรมทำให้ลำบากต่อการดำรงชีวิต และในห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ซึ่งครอบครัวของนางสาว ชารีฮะ แสวงดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด หลายภาคส่วนจึงประสานหน่วยเฉพาะกิจยะลา จัดกำลังพลร่วมกับผู้มีจิตอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของนางสาว ซารีฮะ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้

     ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มีนโยบายสร้างบ้านให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 หลัง ให้แก่ 12 ครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา นอกจากนี้ยังทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่า ยามประชาชนมีความเดือดร้อน ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส นอกจากนี้การสร้างบ้านหลังดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

                

#ทหารมีไว้ทำไม  #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจยะลา  #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า