ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างจ้างประเมินผลการใช้ พ.ร.. กรรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเภอ ของ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60