๒๕ พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

828

        วันวชิราวุธ หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี

วันวชิราวุธ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า