รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

821

        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โดยมี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหาาราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามสถานการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

        ด้าน พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้หน่วยเฉพาะนราธิวาสและหน่วยความมั่นคง ควบคุมพื้นที่ ติดตาม กดดัน  จำกัดเสรี บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง  ให้มีการประสานการปฏิบัติกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ดูแล ด้านสิทธิ และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า