ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ ๑ (ครั้งที่๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86